Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 • Artikel 1

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Voor verplaatsingen zoals huis- of praktijkbezoek wordt een vergoeding aangerekend van 0.40€/km.

 • Artikel 2

Het intakegesprek wordt contant betaald. Een traject mag betaald worden d.m.v. overschrijving op BE33 7370 0142 6246. Bij aanvang van het traject moet ten minste 50% van het overeengekomen totaalbedrag betaald zijn. De afsluitende sessie gaat door als 100% van het totaalbedrag vereffend is. Het bedrag van het intakegesprek wordt in mindering gebracht van het totaalbedrag van een traject. Dit wordt enkel toegepast bij trajecten, en niet bij huis- of praktijkbezoeken en eenmalige sessies.

 • Artikel 3

Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24u op voorhand worden afgezegd/verlegd. Als er binnen de 24u niet verwittigd wordt, wordt de afspraak beschouwd als zijnde uitgevoerd.

 • Artikel 4

Een annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen traject dient schriftelijk te geschieden. Er wordt een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

 • Artikel 5

De cliënt heeft het recht om een begonnen traject stop te zetten. In dat geval kan hij/zij het reeds overgeschreven bedrag voor de reeks niet terugvorderen.

 • Artikel 6

Een traject bij dierenverliesconsulent Lieve kan een ondersteuning van een eventuele geneeskundige therapie zijn, maar is als zodanig niet bedoeld en kan ook zo niet beschouwd worden.

 • Artikel 7

De cliënt verbindt zich ertoe om de consulent correct in te lichten over medische aandoeningen en/of behandelingen en/of gebruik van medicijnen als dit relevant is.

 • Artikel 8

De cliënt verbindt zich ertoe om zowel tijdens als na een sessie, de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag.

 • Artikel 9

Klachten over een sessie dienen binnen de 5 werkdagen worden doorgegeven.

 • Artikel 10

Bij het aangaan van een traject, verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden, en met het hieronder beschreven privacy beleid.


 

Privacy beleid


 • Uw gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie i.v.m. het afgesproken traject.
 • Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet ter beschikking gesteld aan derden.
 • Uw gegevens worden nog een jaar na afloop van het traject bijgehouden voor verdere opvolging en om u op de hoogte te brengen van nieuwe initiatieven.
 • Op eenvoudige vraag (telefonisch of via e-mail) kunt u uw gegevens laten verwijderen.
 • Alle informatie die verstrekt wordt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.​
 • Bij sessies in groep wordt verondersteld dat alles wat meegedeeld wordt, alsook de identiteit van andere deelnemers, discreet behandeld te worden door iedereen.

What do you need?

Beauty Center


Kores a aliqueim the exrcation

cosequa in puteiure dolor a magna veniam reprehner.

Geothermal Center


Kores a aliqueim the exrcation

cosequa in puteiure dolor a magna veniam reprehner.

Massage Center


Kores a aliqueim the exrcation

cosequa in puteiure dolor a magna veniam reprehner.

CONTACT

lievedosogne@telenet.be

   T. (+32) 0496 55 89 72

dierenverliesconsulent Lieve

Nieuwe Veldstraat 10, 8720 Dentergem