Home

Je hebt je hond verloren door een ziekte...

Je hebt je poes verloren door een ongeval...

Je hebt je konijn verloren door ouderdom...

Je kan je cavia niet meenemen naar het rusthuis....Je voelt je ontredderd, je had niet verwacht 

dat het verlies van je huisdier zoveel met je zou

doen. En waar kan je naartoe met al die gevoelens?

Een dier verliezen, door overlijden of door afstand, is een ingrijpende gebeurtenis, en in de maatschappij wordt het verdriet en de rouw hierrond niet onmiddellijk erkend. Gevoelens die niet geuit en erkend worden, steken vroeg of laat hun kop op in zowel mentale als fysieke klachten.

Dierenartsen en dierenartsassistenten hebben te maken met het inslapen van dieren, en worden hierdoor ook geraakt. Als professional sluiten ze zich vaak af voor hun eigen gevoelens. Door dit afsluiten verliezen ze het contact met zichzelf, en kunnen allerlei klachten ontstaan.


Ik geloof dat door ruimte te bieden aan alle gevoelens die met het verlies van een dier te maken hebben, mensen weer vrijer en gelukkiger kunnen leven.

Ik geloof dat gevoelens van verdriet kunnen getransformeerd worden en dat het verlies van een dier een grote betekenis kan krijgen. Dat zaken die vastzitten in je leven, daardoor in beweging kunnen worden gebracht.


Het is mijn missie om mensen, zowel baasjes als dierenartsen (en -assistenten), te helpen gevoelens hierrond te uiten, en om mensen te begeleiden in het rouwproces.

ONLINE BEGELEIDING MOGELIJK !

ONLINE PRAATGROEP 

in 2021


17 JANUARI 10u30 (inschrijven: https://www.wellopet.be/workshops)


7 FEBRUARI 11u

7 MAART 11u

18 APRIL 11u

16 MEI 11u

13 JUNI 11u


Graag aanmelden op voorhand op lievedosogne@telenet.be. U ontvangt dan de link.